Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

§ 149 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Merve Çaglayan ja Aila Dündar-Järvinen.

Varalla Riina-Eveliina Eskelinen ja Tommi Evilä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merve Çaglayan ja Aila Dündar-Järvinen (varalle Riina-Eveliina Eskelinen ja Tommi Evilä).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)