Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 152 Tampereen strategian valmistelutilanne 

TRE:2162/00.01.02/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linnamaa Reija, Strategiajohtaja, Reija.Linnamaa@tampere.fi

Perustelut

Tampereen uuden, vuoteen 2030 tähtäävän strategian valmistelu on käynnistynyt kaupunginhallituksen linjaaman prosessin mukaisesti. Strategia valmistellaan siten, että se on kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 15.11.2021. Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelua tehdään strategialuonnoksen pohjalta.

Strategiavalmistelu on käynnistynyt kevään aikana pohjustavalla työllä. Valmistelussa on arvioitu nykyisen strategian Tampere – Sinulle paras toteutumista, rakennettu tietopohjaa sekä toteutettu tulevaisuustyöskentelyä eri muodoissaan. Lisäksi kevään aikana on kerätty monipuolisesti osallistumissyötteitä mm. kuntalaisilta, henkilöstöltä, liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä sekä sidosryhmiltä. Pohja-aineistoista tehdyt koosteet esiteltiin valtuuston ja ylimmän johdon webinaarissa 23.6.2021.

Elokuun aikana on valmisteltu strategialuonnoksia kevään aineistojen sekä pormestariohjelman pohjalta. Ensimmäiset luonnokset vaihtoehtoisista visioista Tekemisen kaupunki ja Kestävän elämän kaupunki esiteltiin osana valtuuston 12.8.2021 strategiakoulutusta. Valtuusto keskusteli luonnoksista ja evästi jatkovalmistelua siten, että luonnoksista tehdään yksi synteesi. Uusi strategialuonnos esiteltiin valtuuston ja ylimmän johdon strategiawebinaarissa 25.8.2021. Strategialuonnoksen visiona on Tekemisen kaupunki. Alustavat painopisteet ovat: yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja sekä tulevaisuuden edelläkävijyyttä. Kestävän elämän kaupunki -luonnoksen teemat on sisällytetty em. painopisteiden sisältöihin. Valtuusto ja ylin johto keskustelivat sekä kommentoivat luonnosta. Kommentit on koottu yhteen ja niiden pohjalta luonnosta on valmisteltu eteenpäin.

Uudella strategialla tavoitellaan tiivistä ja helposti viestittävää strategiaa. Näin ollen pormestariohjelman kaikkia konkreettisia sisältöjä ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää strategiadokumenttiin, vaan strategian tavoitteena on kiteyttää pormestariohjelman ja kevään aineistojen keskeiset viestit vuoteen 2030 ulottuvaan kokonaisuuteen. Strateginen johtamisjärjestelmä koostuu useista asiakirjoista, jolloin pormestariohjelman toimeenpano on varmistettavissa sisällyttämällä ohjelman sisältöjä myös muihin johtamisjärjestelmän asiakirjoihin (mm. erillisohjelmat ja -suunnitelmat, palvelusuunnitelmat ja vuosisuunnitelmat).

Strategialuonnoksen valmistelua jatketaan syyskuun aikana. Valtuuston iltakoulu käsittelee strategiaa 20.9.2021, strategialuonnos tuodaan kaupunginhallituksen keskusteltavaksi 27.9.2021 ja valtuustoryhmille tarjotaan kommentointimahdollisuus syyskuun aikana. Myös lautakunnat, palvelualueet ja henkilöstö kommentoivat edistyvää strategialuonnosta syyskuun aikana. Lisäksi sidosryhmille on suunnitteilla tilaisuus, jossa strategialuonnos on esillä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen strategian valmistelutilanne ja uusin strategialuonnos merkitään tiedoksi.

Päätös

Tampereen strategian valmistelutilanne ja uusin strategialuonnos merkitään tiedoksi.

Pormestariohjelman toimeenpano varmistetaan sisällyttämällä ohjelman keskeiset sisällöt kaupungin johtamisjärjestelmän asiakirjoihin mm. palvelu- ja vuosisuunnitelmiin sekä erillisohjelmiin ja -suunnitelmiin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että strategialuonnoksesta käydään lähetekeskustelu valtuustossa 20.9.2021.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategijohtaja Reija Linnamaalle, strategipäällikkö Nina Mustikkamäelle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Jouni Ovaska ja Aleksi Jäntti saapuivat kokoukseen keskustelun aikana.

Asian esittelijä konsernijohtaja Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan kahdella ponnella, jotka kuuluvat seuraavasti:

"Pormestariohjelman toimeenpano varmistetaan sisällyttämällä ohjelman keskeiset sisällöt kaupungin johtamisjärjestelmän asiakirjoihin mm. palvelu- ja vuosisuunnitelmiin sekä erillisohjelmiin ja -suunnitelmiin.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että strategialuonnoksesta käydään lähetekeskustelu valtuustossa 20.9.2021."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Jouni Ovaska poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Strategialuonnoksesta käydään lähetekeskustelu valtuustossa 20.9.2021.

Päätös

Strategialuonnoksesta käyty lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Nina Mustikkamäki, Heidi Ilvonen, Tuomas Huhtala, Laura Heikkilä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)