Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

§ 151 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös

Pormestarin talousarvioesityksen esittely

Pormestarin talousarvioesitys esitellään valtuuston iltakoulussa, ennen varsinaista kokousta, maanantaina 25.10.2021.

Valtuuston pikkujoulut

Valtuuston pikkujoulut pidetään perjantaina 10.12.2021 Raatihuoneella.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)