Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 155 Valtuustoaloite uudenaikaisten maalämpöratkaisujen kokeilemiseksi ja selvityksen tekemiseksi sähkön siirtohinnan alentamisesta - Aila Dündar-Järvinen ja Matti Höyssä 

TRE:3031/14.00.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessaan 19.4.2021 Aila Dündar-Järvinen ja Matti Höyssä esittävät uudenaikaisten maalämpöratkaisujen kokeilemista ja selvityksen tekemistä sähkön siirtohinnan alentamisesta.

Tampereen kaukolämmöntuotannon päästöt ovat laskeneet tasaisesti viimeiset kymmenen vuotta ja olivat vuonna 2020 lähes puolittuneet vuoden 2010 tasosta. Lämmityksen hiilidioksidipäästöt vähenivät kymmenesosaan viime vuosikymmenen tasoon nähden ja selvästi ennen vuoden 2030 määräaikaa. Tärkeimmät investointipäätökset päästöjen vähentymisen taustalla on tehty. Merkittävin turpeen ja maakaasun päästöjä vähentävä investointi on vuoden 2022 lopulla valmistuva Naistenlahti 3 voimalaitos. Tampereen Sähkölaitos Oy:n tuottama kaukolämpö on tulevaisuudessa lähes päästötöntä ja kaupunkitasolla paras sekä edullisin ratkaisu vähentää päästöjä. Kaukolämmön hinta on ollut samalla tasolla vuodesta 2013.

Tampereen Sähkölaitos Oy tutkii myös aktiivisesti uusia lämmöntuotanto- ja optimointitapoja. Suunnitelmissa on muun muassa rakentaa Naistenlahden alueelle lämmön varastointia sekä uudenlaista lämpöpumpputuotantoa. Yhtiö on myös neuvotellut eri tahojen kanssa geolämmön tuotantomahdollisuuksia usean vuoden ajan. Yhtiön tavoitteena on lähitulevaisuudessa käynnistää merkittävä geolämmön tutkimushanke Tampereella.

Sähkön siirtohinnat ovat Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualueella tällä hetkellä Suomen edullisimpien joukossa. Yleisimmässä asiakasryhmässä eli kerrostaloasukkaissa yhtiö on tällä hetkellä Suomessa kolmanneksi edullisin ja omakotiasukkaiden asiakasryhmässä siirtohinta on tällä hetkellä Suomen viidenneksi edullisin. Yhtiö sijoittuu myös monessa muussa asiakasryhmässä selkeästi edullisimpien joukkoon, joten onkin perusteltua sanoa, että sähkön siirtohinnat ovat tamperelaisille varsin kilpailukykyiset. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kerrostaloasukkaille korkeimmat siirtohinnat Suomessa ovat lähes 2,5-kertaiset Tampereen hintoihin verrattuna.

Sähköverkko on yksi keskeisimmistä modernin yhteiskunnan mahdollistajista ja Tampereen kaltainen tiivis kaupunkialue asettaa toimintaympäristönä sähkön toimitusvarmuudelle huomattavastikin tiukemmat toimitusvarmuuskriteerit kuin mitä laki vaatisi. Yhtiö on pitkäjänteisesti kaupungin kehittymisen myötä panostaneet toimitusvarmuuden parantamiseen, jotta yhteiskunta pyörisi mahdollisimman häiriöttä. Tämä vaatii vuosittain huomattavia investointeja. Laissa puhutaan tunneista, mutta Tampereen kaltaisella kaupunkialueella muutamankin minuutin sähkökatko aiheuttaa merkittävää haittaa asumisen lisäksi erityisesti liikenteelle ja palvelusektorille, koska käytännössä kaupunkialueella yhteiskunta osin aina lamaantuu lyhyenkin sähkökatkon seurauksena. Joukkoliikenteen sähköistymisen myötä kriittisyys kasvaa entisestään.

Voidaankin sanoa, että edellä mainitusta syystä niitä toimitusvarmuusinvestointeja, joita nyt Suomessa laajamittaisesti tehdään lain ohjaamana, on tehty kaupunkialueilla pidemmällä aikajänteellä koko ajan toimintaympäristön ohjaamana. Tätä työtä on jatkettava, jotta mm. yhteiskunnan sähköistymisen myötä lisääntyvät vaatimukset voidaan täyttää. Nykyinen sähkön siirron hintataso mahdollistaa näiden investointien tekemisen.

Lisäksi Tampereen Sähköverkko Oy:n kannattava liiketoiminta on osaltaan mahdollistanut koko Tampereen Sähkölaitos -konsernin Tampereen kaupungille maksaman osingon. Vuosina 2019-2021 Tampereen Sähkölaitos Oy on maksanut kaupungille osinkoa keskimäärin 22,4 milj. euroa vuodessa.

Sähkön siirtohinnat ovat olleet viime aikoina paljon julkisuudessa ja asia on ajankohtainen, koska eduskunnassa on valmisteilla sähkömarkkinalain muutos, jonka yhtenä keskeisempänä tavoitteena on alentaa jakeluverkonhaltijoiden sallittua tuottotasoa. Toteutuessaan tämä lakimuutos tulee tulevaisuudessa aiheuttamaan yleisesti sähkön siirtohintojen alentumista. Lakimuutos on kesken ja lopulliset vaikutuksen eivät ole vielä selvillä, mutta hyvin todennäköistä on että lakimuutoksen myötä myös Tampereella sähkönsiirtohintoja on laskettava. Kuinka paljon ja koska selviää myöhemmin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen ja Matti Höyssän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Katja Karintaus poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen ja Matti Höyssän valtuustoaloite ja siihen annettu kaupunginhallituksen konsernijaoston lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Aila Dündar-Järvisen ja Matti Höyssän valtuustoaloite ja siihen annettu kaupunginhallituksen konsernijaoston lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aila Dündar-Järvinen, Matti Höyssä, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)