Kaupunginvaltuusto, kokous 22.11.2021

§ 216 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:105/00.01.03/2021

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 115 §:n mukaisena aloitteena on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite nepsy-ystävällisten tilaratkaisujen tuomiseksi varhaiskasvatukseen - Hanna Sareila ja Anna Moilanen ym.

Valtuustoaloite järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi Sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa - Tampereen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Hiilineutraali kaupunki 2030 -tavoitevuoden siirtämiseksi vuoteen 2050 - Aarne Raevaara ym.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)