Kaupunginvaltuusto, kokous 22.11.2021

§ 202 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Miila Halonen-Saari ja Milka Hanhela.

Varalla Vilhartti Hanhilahti ja Antti Hiitti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miila Halonen-Saari ja Johannes Tolonen (varalle Vilhartti Hanhilahti ja Antti Hiitti).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)