Kaupunginvaltuusto, kokous 22.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 209 Valtuustoaloite palveluiden tarjoamisen prosessin luomiseksi Sorsapuistoon erityisesti seuroille ja järjestöille - Anne-Mari Jussila 

TRE:7637/00.00.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paavola Pekka P., Liikunta- ja nuorisojohtaja, Pekka.P.Paavola@tampere.fi

Perustelut

Anne-Mari Jussila esittää 13.12.2020 tekemässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki kehittää laajalla yhteistyöllä useiden sidosryhmien kanssa Sorsapuistoon erityisesti yleishyödyllisille yhteisöille prosessin, joka määrittää erilaisten palveluiden tarjonnan reunaehdot käytäntöineen ja fasiliteetteineen niin, että palveluita kyettäisiin tarjoamaan viimeistään vuoden 2021 syksyllä.

Liikunnan ja nuorison palveluryhmään on tullut paljon kyselyjä ja halukkuutta myyntipisteiden pitämiseksi Sorsapuiston kenttäalueelle. Tavoitteena on järjestää syksyllä 2021 avoin palvelutarjonnan haku, johon kaikki halukkaat voivat osallistua. Tarjouksista valitaan tasapuolisella tavalla tila- ym. ratkaisut huomioiden palvelujen tarjoajat talvikaudelle 2021 - 2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Savisaari Lauri, Johtaja, Lauri.Savisaari@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite ja siihen annettu sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anne-Mari Jussila, Pekka P. Paavola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)