Kaupunginvaltuusto, kokous 22.4.2024

§ 65 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:95/00.01.03/2024

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 115 §:n mukaisena aloitteina on jätetty seuraavat valtuustoaloiteet ja nuorisovaltuuston aloite:

Valtuustoaloite maksuttoman toisen asteen romuttamisen torjumiseksi ja maksuttoman toisen asteen toteuttamiseksi jatkossakin - Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
TRE:2266/12.00.01/2024

Valtuustoaloite vapaakappalekirjaston perustamiseksi Tampereelle – Saana Kuusipalo
TRE:2267/12.00.01/2024

Valtuustoaloite älylaitteiden haittojen ehkäisemiseksi – Perussuomalaisten valtuustoryhmä
TRE:2268/07.00.01/2024

Valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden säilyttämiseksi – Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmä
TRE:2269/12.00.01/2024

Valtuustoaloite kouluruokailun kehittämiseksi – Mitja Tapio ym.
TRE:2270/12.00.01/2024

Valtuustoaloite maksuttoman toisen asteen säilyttämiseksi Tampereella – Tampereen Vihreä valtuustoryhmä
TRE:2271/12.00.01/2024

Valtuustoaloite vihreän siirtymän vauhdittamiseksi Tampereen kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden toiminnassa - Tampereen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
TRE:2272/11.00.01/2024

Valtuustoaloite eläinperäisten tuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä - Brigita Krasniqi, Inna Rokosa ja Mitja Tapio ym.
TRE:2273/06.00.01/2024

Nuorisovaltuuston aloite koulujen säännöllisestä yhteisöllisestä toiminnasta
TRE:2275/12.00.01/2024


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)