Kaupunginvaltuusto, kokous 22.4.2024

§ 56 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätös

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa:

§:ien 61-62 kohdalla liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)