Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

§ 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattomien asioiden ottaminen käsiteltäväksi
Valtuusto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa käsiteltäväksi lisäpykälät "Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023" ja "Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma vuosille 2021-2025".

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että valtuuston vahvuus oli 67 valtuutettua.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)