Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 146 LISÄPYKÄLÄ: Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 - 2023 (lisäpykälä) 

TRE:2640/00.00.03/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön 3 §:n mukaan joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä vaatimus ei koske muiden kuntien kuin Tampereen valitsemia jäseniä eikä varajäseniä. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joukkoliikennelautakunnan toimikausi on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen kaupunginvaltuusto toisin päätä.

Kuntalain 77 §:n mukaan kuntien yhteisessä toimielimessä jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2023.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valituista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2023.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valituista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Pekka Salmi kannatti Ilkka Sasin ehdotusta. Ilkka Sasin palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosäännön 3 §:n mukaan joukkoliikennelautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien sekä Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä vaatimus ei koske muiden kuntien kuin Tampereen valitsemia jäseniä eikä varajäseniä. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joukkoliikennelautakunnan toimikausi on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen kaupunginvaltuusto toisin päätä.

Kuntalain 77 §:n mukaan kuntien yhteisessä toimielimessä jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan säädetään kuntalain 74 §:ssä seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Asia tulee käsitellä kiireellisenä kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.8.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja on apulaispormestari. 

Valitaan apulaispormestarille varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2023.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan kuusi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2023.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valituista jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja.

Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 23.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja on apulaispormestari. 

Valitaan apulaispormestarille varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2023.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan kuusi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 2021 - 2023.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valituista jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja.

Asia esitellään ylimääräisenä valtuuston kokouksessa 23.8.2021.

Päätös

Ilkka Sasin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki käynnistää neuvottelut Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan yhteistoimintasopimuksen muuttamiseksi siten, että Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee joukkoliikennelautakuntaan jatkossa kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä yksi on apulaispormestari ja lautakunnan puheenjohtaja.

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että joukkoliikennelautakuntaan voidaan valita yksi asiantuntija siksi aikaa, kunnes edellä mainittu muutos yhteistoimintasopimukseen saadaan tehtyä.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi teki seuraavan ehdotuksen:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan toimikaudeksi 2021 - 2023 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäntti Aleksi, varajäsen Tukia Roope
Joki Matti, varajäsen Ivanoff Antti
Sirén Elina, varajäsen Nordström Pia
Rokosa Inna, varajäsen Lehtelä Heli
Kallio Kalle, varajäsen Lapila Timo
Grönroos Arto, varajäsen Lehtola Tomi
Sankala Alisa, varajäsen Mikkonen Tiina

Puheenjohtajaksi valitaan Aleksi Jäntti.

Varapuheenjohtajaksi valitaan Inna Rokosa.

Pekka Salmi teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki käynnistää neuvottelut Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan yhteistoimintasopimuksen muuttamiseksi siten, että Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee joukkoliikennelautakuntaan jatkossa kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä yksi on apulaispormestari ja lautakunnan puheenjohtaja.

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että joukkoliikennelautakuntaan voidaan valita yksi asiantuntija siksi aikaa, kunnes edellä mainittu muutos yhteistoimintasopimukseen saadaan tehtyä.

Kannatus: Ilkka Sasi.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu toivomusponsiehdotus. Pekka Salmen toivomusponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Arja Kekäläinen, Luottamushenkilömuutokset, Monetra Pirkanmaa Oy / Palkat

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

 Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa  (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.