Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 147 LISÄPYKÄLÄ: Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma vuosille 2021-2025 (lisäpykälä) 

TRE:5631/00.01.01/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ikonen Anna-Kaisa, Anna-Kaisa.Ikonen@tampere.fi

Perustelut

Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma on valmistunut ja julkaistu 13.8.2021. Pormestariohjelma ulottuu vuodesta 2021 vuoteen 2025 ja se kokoaa pormestarikoalition valtuustoryhmien näkemykset. Pormestariohjelmassa korostuu tekojen, mahdollisuuksien, vastuullisuuden sekä erityisesti ihmisten Tampere.

Ohjelma otetaan huomioon strategian valmistelussa ja strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjoissa.

Valtuusto käsittelee ja merkitsee pormestariohjelman tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Ikonen Anna-Kaisa, Anna-Kaisa.Ikonen@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma vuosille 2021-2025 merkitään tiedoksi.

Pormestariohjelma otetaan huomioon strategian valmistelussa ja strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjoissa

Asia esitellään ylimääräisenä asiana valtuuston kokouksessa 23.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ikonen Anna-Kaisa

Valmistelijan yhteystiedot

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Ihmisten Tampere, mahdollisuuksien kaupunki -pormestariohjelma vuosille 2021-2025 merkitään tiedoksi.

Pormestariohjelma otetaan huomioon strategian valmistelussa ja strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjoissa

Asia esitellään ylimääräisenä asiana valtuuston kokouksessa 23.8.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Taru Kuosmanen, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)