Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

§ 130 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätös

Läsnäolo-oikeus myönnettiin tämän kokouksen aikana seuraavasti:

Hallintosihteeri Aino Jokiselle, suunnittelija Pauliina Kankaiselle, teknisen tuen asiantuntija Eero Koivulle, hallintosihteeri Jonna Koivumäelle, palvelupäällikkö Jukka Tapiolalle, lakimies Riikka Viitaniemelle ja suunnittelija Miia-Hannele Vuorelle.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)