Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

§ 129 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Vuorossa ovat Atanas Aleksovski ja Ulla-Leena Alppi.

Varalla Merve Çaglayan ja Aila Dündar-Järvinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Atanas Aleksovski ja Ulla-Leena Alppi (varalle Merve Çaglayan ja Aila Dündar-Järvinen).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)