Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

§ 131 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös

Valtuuston strategiawebinaari 25.8.2021

Valtuutetut ja kustakin valtuustoryhmästä yksi varavaltuutettu jokaista alkavaa kymmentä valtuutettua kohden oikeutetaan osallistumaan 25.8.2021 järjestettävään valtuuston ja ylimmän johdon strategiawebinaariin.

Webinaarissa esitellään kevään aineiston ja pormestariohjelman pohjalta luotu Tampereen uuden strategian luonnos sekä käydään luonnoksen jatkovalmistelua suuntaavaa keskustelua. Lisäksi lapset ja nuoret esittelevät tilaisuudessa oman strategian varjovisionsa.

Strategiawebinaari toteutetaan kello 10.00-14.00. Webinaarin jälkeen on luottamushenkilöille suunnattu koulutus kuntatalouden perusteista klo 14.00-16.00.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)