Kaupunginvaltuusto, kokous 23.8.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 143 Valtuustoaloite yleisen liikenneturvallisuuden ja jalankulkijoiden turvallisuuden lisäämiseksi - Lassi Kaleva ja Arto Grönroos ym. 

TRE:7897/08.00.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö, Ari.Vandell@tampere.fi

Perustelut

Lassi Kaleva ja Arto Grönroos yhdessä 49 muun valtuutetun kanssa esittävät 16.12.2019 jättämässään valtuustoaloitteessa turvallisuutta lisäävää pilottikokeilua valikoiduilla suojateillä. Suojatien alue esitetään valaistavaksi tehokkailla led-valaisimilla siten, että suojatien käyttäjä erottuu selkeästi myös tilanteessa, jossa suojatien käyttäjä ei käytä heijastinta.

Tampereella on useammalla, erityisesti koulujen läheisyydessä sijaitsevalla suojatiellä jo kokeiltu nk. tehostettua valaistusta liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteenä. Toimenpiteen tavoitteena on parantaa suojatien ylittäjän havaittavuutta autoilijalle ja korostaa suojatien sijaintia. Tehostettu suojatievalaistusta toteutetaan harkinnanvaraisesti soveltuviin kohteisiin. Suojatien havaittavuuden parantamiseksi on käytetty esimerkiksi nk. herätevarsia (sinivalkoinen heijastin suojatien liikennemerkissä) ja Välkky-tehostemerkkikapselia (vilkuttaa sinistä merkkivaloa suojatien ylittäjän lähestyessä suojatietä).

Katuvalaistusta on merkittävästi saneerattu viime vuosina tehokkaaksi led-valaistukseksi. Uuden teknologian katuvalaistus on huomattavasti tehokkaampi kuin aiemmin käytössä ollut katuvalaistus. Tällöin suojatien tehostevalaistuksella ei enää saavuteta samankaltaista lisätehoa kuin katujaksoilla, joilla katuvalaistusta ei ole vielä saneerattu.

Katuvalaistuksen saneerausten yhteydessä ja uutta katuvalaistusta suunniteltaessa yksi suunnittelun keskeisistä lähtökohdista on, että olemassa olevat suojatiet valaistaan mahdollisimman hyvin ja tämä huomioidaan katuvalaisinpylväiden sijoittelussa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan ja Arto Grönroosin ym. valtuustoaloite ja siitä annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Lassi Kalevan ja Arto Grönroosin ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Lassi Kalevan ja Arto Grönroosin ym. valtuustoaloite ja yhdyskuntalautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta muihin kuin lausunnossa mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lassi Kaleva ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kannatus: Aarne Raevaara

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, josta oli äänestettävä. Puheenjohtajan äänestysesitys: Lassi Kalevan palautusehdotuksen hyväksyminen JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Palautusesitys hylättiin äänin 10-56, 1 tyhjä.

Äänestystulokset

  • Jaa 10 kpl 15%

    Jani Moisio, Lassi Kaleva, Marika Puolimatka, Antti Moisander, Joonas Kiviranta, Sakari Puisto, Arto Grönroos, Aarne Raevaara, Joakim Vigelius, Anni O Molari

  • Ei 56 kpl 84%

    Petri Rajala, Aila Dundar-Järvinen, Pekka Salmi, Aleksi Jäntti, Jouni Ovaska, Noora Tapio, Inna Rokosa, Sofia Vikman, Milka Hanhela, Sofia Julin, Miila Halonen-Saari, Sanna Marin, Ilkka Porttikivi, Matti Höyssä, Oras Tynkkynen, Jouni Markkanen, Matti Helimo, Minna Minkkinen, Ida Leino, Anne-Mari Jussila, Anna-Kaisa Ikonen, Sari Tanus, Anneli Taina, Ulla-Leena Alppi, Kalervo Kummola, Teemu Aaltonen, Merve Caglayan, Riina-Eveliina Eskelinen, Antti Ivanoff, Iiris Suomela, Ilkka Sasi, Anneli Kivistö, Atanas Aleksovski, Johanna Loukaskorpi, Jaakko Stenhäll, Lauri Lyly, Jaakko Mustakallio, Antti Hiitti, Kirsi Kaivonen, Jukka Gustafsson, Brigita Krasniqi, Matti Järvinen, Vilma Järvisalo, Tommi Evilä, Ulla Kampman, Leena Kostiainen, Elina Järvenpää, Olga Haapa-aho, Mikko Aaltonen, Sirpa Pursiainen, Mahmoud Machaal, Vilhartti Hanhilahti, Pia Viitanen, Hanna Sareila, Mirja Salmijärvi, Ilmari Nurminen

  • Tyhjä 1 kpl 1%

    Liban Sheikh

Tiedoksi

Lassi Kaleva, Arto Grönroos, Liikennejärjestelmän suunnittelu, Jussi Kulomäki 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)