Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 120 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet 

TRE:90/00.01.03/2020

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston.sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 114 §:n mukaisena aloitteena on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuustoaloite tasokkaan toriterassin etsimiseksi keskeiseltä paikalta Tampereella - Tampereen vihreä valtuustoryhmä
TRE:5175/10.00.01/2020

Valtuustoaloite uuden kevyenliikenteen sillan rakentamiseksi Tammerkosken yli - Pekka Salmi ja Joni Lehtimäki
TRE:5176/10.00.01/202

Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdeneuvoston perustamiseksi Tampereelle - Aila Dündar-Järvinen
TRE:5177/06.00.01/202

Valtuustoaloite ilmaisten kasvomaskien jakamiseksi joukkoliikenteen käyttäjille Tampereella - Aila Dündar-Järvinen
TRE:5178/06.00.01/2020


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat