Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 121 Kokousraportit 

TRE:91/00.02.01/2020

Päätösehdotus oli

Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.

Päätös

Kokousraportit otettiin pöytäkirjaan liitteeksi


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat