Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 107 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeudet myönnettiin seuraavasti:

§:n 110 kohdalla johtaja Taru Kuosmaselle, talousjohtaja Jukka Männikölle, pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojaselle ja yhteysjohtaja Tuukka Salkoaholle

§:ien 111-114 kohdilla johtaja Mikko Nurmiselle, sekä

§:n 115 kohdalla strategiajohtaja Reija Linnamaalle.
 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat