Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 108 Tiedoksi merkittävät asiat 

Päätös

Valtuuston strategiaseminaari 19.11. toteutetaan webinaarina

Strategiaseminaarin aiheena on lapset, nuoret ja lapsiperheet.
Seminaarin kutsut ilmoittautumisohjeineen toimitetaan myöhemmin.

Valtuustokummit

Kaupunginvaltuuston ja nuorisovaltuuston yhteistyötä lisätään valitsemalla kaupunginvaltuustossa oleville nuorisovaltuuston edustajille valtuustokummit. Kummien valinnasta sovitaan tarkemmin valtuustoryhmien kesken.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat