Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

§ 109 Valtuuston kokousaikatauluehdotus vuodelle 2021 

TRE:4181/00.00.03/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kaupunginhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuusto kokoontuu aiempaan tapaan maanantaisin neljän viikon väliajoin klo 17.00. Näiden kokousten lisäksi valtuusto on pitänyt marraskuussa kaksi kokousta, joista toisessa se on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman. Talousarviokokous alkaa kello 9. Lisäksi valtuusto on pitänyt ennalta teemoitettuja seminaareja ja iltakouluja. Kyselytunteja pidetään tarvittaessa valtuuston puheenjohtajan määrittelemien kokousten yhteydessä.

Iltakoulut järjestetään valtuustopäivinä klo 15.00 - 16.30 ja kyselytunnit klo 15.30 - 16.30. Mikäli tarvetta iltakouluille varattuina aikoina ei ole, niiden tilalla pidetään kyselytunti.

Aikataulua suunniteltaessa on otettu huomioon tilinpäätös- ja talousarvioprosessi sekä vuoden 2021 koulujen loma-ajat, siltä osin kuin ovat olleet saatavilla.

Konsernihallinnon toimielin- ja kirjaamopalveluissa on laadittu seuraava ehdotus valtuuston kokousaikatauluksi vuodelle 2021:

ma 25.01. klo 17.00, tilinpäätösennuste, kyselytuntivaraus
ma 22.02. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 22.03. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 19.04. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 17.05. klo 17.00, tilinpäätös, kyselytuntivaraus
ma 07.06. klo 17.00
ma 14.06. klo 17.00, toiminnan ja talouden katsaus, iltakouluvaraus
ma 23.08. klo 17.00, kyselytuntivaraus
ma 20.09. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 25.10. klo 17.00, välitilinpäätös,  kyselytuntivaraus
ma 15.11. klo  9.00, talousarvio- ja suunnitelma
ma 22.11. klo 17.00, iltakouluvaraus
ma 20.12. klo 17.00, kyselytuntivaraus

Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on tarkoituksenmukaista, että valtuusto hyväksyy alustavasti vuoden 2021 valtuuston kokousaikataulun, jotta muut toimielimet pystyvät valmistelemaan omat kokousaikataulunsa. Kokousaikataulun hyväksyy loppuvuoden osalta lopullisesti uusi valittu valtuusto kesäkuun kokouksessaan.

Päätösehdotus oli

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Ehdotus valtuuston vuoden 2021 kokousaikatauluksi hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Ehdotus valtuuston vuoden 2021 kokousaikatauluksi hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset), Stremia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat