Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 20.9.2021

§ 11 Valtuustokysely koskien Halkoniemen satamaa - Arto Grönroos 

TRE:6331/10.00.01/2021

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Arto Grönroosin valtuustokysely

Halkoniemen satamaan johtavan Halkoniemenrinteen kadun kapeus isoille kausikuljetuksille.

Halkoniemen sataman kausikuljetusten järjestäminen on hankalaa. Isot veneet tarvitsevat ison ja leveän lavetin jota vetää liikennetraktori tai kuorma-auto.

Lielahdenkadulta Halkoniemen satamaan on reitti, mitä pitkin on mahdotonta mahtua kulkemaan isoilla kuljetuksilla. Halkoniemenrinne on ahdas kadun kapeuden ja pysäköityjen ajoneuvojen takia ja erään lavettikuljetuksessa olevan veneen pituus on 14 metriä, neljä metriä leveä ja 4.5 metriä korkea ja painoa on 10 tonnia. Myös palolaitoksen ison veneen kuljetus pitää turvata kuljetuksessa.

Halkoniemen satama on ainoa Näsijärven satama, josta voidaan kuljetuksia operoida, koska reitillä ei ole ajolankoja ja siltoja. Isoilla venekuljetuksilla ei pääse Mustalahden, Santalahden eikä Naistenlahden satamaan.

Halkoniemen satamaan pitää kulkuyhteys olla mahdollista myös pitkillä linja-autoilla. Satamasta Halkoniemenrinteestä kääntyminen vasemmalle Lielahdenkadulle on todella vaarallisen ahdas busseille ja venekuljetuksille.
Keskikorokkeen sijainti kaventaa paikan vaikeaksi.
Halkoniemenrinteen kadun maasto sallii kadun leventämisen, jotta kuljetukset ovat turvallisia ja sujuvia.

Isojen ajoneuvojen ja kuljetusten turvallisen operoinnin varmistamisella on kiire, koska isojen veneiden kausisiirrot on tehtävä ennen marraskuuta.

Mitä Tampereen kaupunki tekee Halkoniemen satamaan  turvallisemman ja sujuvamman pääsyn mahdollistamiseksi ja millä aikataululla?

Apulaispormestari Aleksi Jäntin vastaus Arto Grönroosin valtuustokyselyyn:

Lukuisten käynnissä olevien rakennustyömaiden ja kaupunkirakenteen muutosten myötä erikoiskuljetusten yhteydet varsinkin satamiin ovat vaikeutuneet. Mustalahden satama on suurien kuljetusten kannalta ahdas ja sataman rakenteet asettavat rajoitteita nostoille ja laitureille ajamiselle raskailla kuljetuksilla. Kortelahden satama-altaassa ei ole suurien veneiden laskuun soveltuvaa luiskaa. Naistenlahden satamaan on myös ahtaat liittymäjärjestelyt pitkiä kuljetuksia silmällä pitäen. Santalahden satama on tilava, mutta Santalahden satamaan korkeita kuljetuksia rajoittaa idän suunnasta tunneli ja Ranta-Tampellan kadun työnaikaiset järjestelyt. Lännen suunnasta erikoiskuljetuksia Santalahteen rajoittavat Santalahden ylikulkusilta ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös valtatien ja Rantatie-kadun ylittävä Rosenlewin silta. Halkoniemen satamaan katuyhteys ja liittymä Lielahdenkadulla on ahdas pitkien ja leveiden ajoneuvojen kulkuun.

Satamien kulkuyhteyksien vaikeus on tunnistettu ja korvaavia ratkaisuja on haettu. Esimerkiksi Niemenrannan vanha möljä on tunnistettu mahdollisena paikkana, mutta sinnekin kulkuyhteys on hankala puistoraittia pitkin ja mahdollinen raitiotien rakentamien Lentävänniemeen asettaa maantiekuljetusten korkeudelle rajoituksia.

Kaupunki tutkii tarkemmin valtuustokyselyn perusteella Halkoniemen sataman katuyhteyttä ja siihen mahdollisia korjaavia toimenpiteitä veneiden kuljetusten ja linja-auton ajettavuuden parantamiseksi. Erityisesti tarkistetaan Lielahdenkadun kanavoinnin pituus Halkoniemenrinteen suuntaan kääntymiseen kannalta. Jos kanavoinnin lyhentäminen esim. 0,5-1,0 metriä parantaa tilannetta ja on muuten mahdollinen, korjaava työ voidaan toteuttaa melko nopeasti syksyn aikana. Halkoniemerinne-kadun leventäminen on vaikea toteuttaa, koska katu käyttää asemakaavan mukaisen katualueen. Ajoradan leventämistä ja jalankulku/pyörätien kaventamista reunakiven siirrolla voidaan tutkia, mutta muutos edellyttää katusuunnitelman laatimisen, mikä vaatii nähtävillä oloineen ja käsittelyineen useamman kuukauden aikaa. Mahdollinen rakennustyö on sen vuoksi mahdollista aikaisintaan vuonna 2022. Kiireellisenä toimenpiteenä tarkistetaan myös erikoiskuljetusreittien tilanne ja mahdolliset tilapäisjärjestelyt Lentävänniemen suunnalla.

Päätös

Merkittiin.