Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 20.9.2021

§ 10 Valtuustokysely koskien Tampereen Frisbeegolfkeskusta - Joonas Kiviranta 

TRE:6245/12.00.01/2021

Valmistelija

  • Lindfors Jukka, Suunnittelujohtaja
  • Heinonen Mikko, Liikuntapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors, puh. 050 559 4139, liikuntapäällikkö Mikko Heinonen, puh. 050 554 5835, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joonas Kivirannan valtuustokysely

Tampereen Frisbeegolfkeskus on Alasjärven kupeessa sijaitseva maailmanluokan frisbeegolfrata, jonne tullaan läheltä ja kaukaa. Koronan väistyttyä siellä voidaan järjestää kansainvälisiä frisbeegolfkilpailuja, ja sitä käyttää lähes 10 000 lajin harrastajaa kuukaudessa, tehden siitä Tampereen vilkkaimpia liikuntapaikkoja. Frisbeegolf aktivoi laajalla rintamalla myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät muuten löytäisi liikkumisen iloa, ja toimii erityisesti nuorille tärkeänä kohtaamispaikkana. Harrastajamäärät ovat kasvussa, ja ratoja kaivattaisiin lisää.

Frisbeegolfkeskuksen rata on siis alueelleen ainutlaatuinen, kansainvälisen tason rata, eivätkä Tampereen tai lähiseudun muut radat pysty tarjoamaan yhtä laadukasta suorituspaikkaa harrastajien, tai ammattilaisten käyttöön. Sen lisäksi, että rata on tärkeä tamperelaisten hyvinvoinnille ja harrastusmahdollisuuksille, tuo rata Tampereelle lajiin ja sen tapahtumiin liittyvää turismia, sekä edistää koko lajin kehittymistä Suomessa.

Pormestariohjelmaan kirjattu tavoite asuinrakentamista Ruotulaan on kuitenkin herättänyt huolta Frisbeegolfkeskuksen tulevaisuudesta. Suunnitelmissa alueelle pitäisi sovittaa niin asuntoja, raitiovaunu, kuin golfkenttäkin, jolloin tila käy ahtaaksi. Tämän huolen johdosta, radan säilyttämistä vaativa adressi keräsi ensimmäisen vuorokautensa aikana 12 000 allekirjoitusta, ja tämän kyselyn jättämishetkellä nimiä oli jo yli 16 000 kappaletta. Tukea säilyttämiselle löytyy myös pormestariohjelmasta, sillä se painottaa nuorten harrastusmahdollisuuksien edistämistä, mainiten nimenomaan frisbeegolfin. Tähänkin tavoitteeseen peilaten, Frisbeegolfkeskuksen säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää.

Siksi kysyn: kun aluetta kehitetään, tuleeko Frisbeegolfkeskus säilymään paikallaan nykyisessä laajuudessaan? Mikäli ei, miten alueen kehittäminen tulee vaikuttamaan Frisbeegolfkeskuksen laajuuteen ja toimintoihin?

Apulaispormestari Aleksi Jäntin vastaus Joonas Kivirannan valtuustokyselyyn:

Kaupunkiympäristön suunnittelu:

Alueella on käynnissä maankäytön yleissuunnitelman laadinta (Alasjärven länsiosa). Suunnittelun lähtökohtana on, että alueen nykyiset toiminnot pyritään sovittamaan uuteen suunniteltuun maankäyttöön eli raitiotiehen ja siihen tukeutuvaan asumiseen. Yleissuunnittelu on alkuvaiheessa, eikä alueelle ole vielä tehty varsinaisia suunnitteluvaihtoehtoja, joten toimintojen sijoittumiseen ei vielä voi ottaa kantaa. Alue on kuitenkin todella monimuotoinen kokonaisuus, jossa eri tarpeiden yhteensovittaminen on erittäin haastavaa. Suunnittelualueen reunamilla on myös runsaasti luonto-arvoja. Tämän hetkisen tiedon valossa sekä täysimittaisen golfkentän, Frisbeegolf-keskuksen, raitiotien että uuden asuinalueen toteuttaminen alueelle on erittäin haastavaa, ellei mahdotonta.

Liikunnan- ja nuorison palveluryhmä, liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola ja liikuntapäällikkö Mikko Heinonen:

Frisbeegolf on kasvattanut suosiotaan nopeasti ja on tällä hetkellä arvioitu Euroopan nopeimmin kasvavaksi lajiksi, joka kasvattaa suosiotaan erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Lajin kasvuun ei ole pystytty Tampereella vastaamaan muiden suurien kaupunkien tahdissa. Tampereella onkin vain yksi täysimittainen rata. Toiveet useammasta radasta ovat liikunnan ja nuorison palveluryhmälle arkipäiväisiä. Laji on erityisen suosittu niiden lasten ja nuorten parissa, jotka eivät ole mukana järjestäytyneessä seuratoiminnassa. Lajisuosiota voidaan verrata skeittauksen ja PMX pyöräilyyn ja joita harrastavat lapset ja teini-ikäiset.

Tampereen kaupunki teetti vuonna 2013-2014 Frisbeegolfselvityksen (Sivela 18.9.2014), jossa selvitettiin koko kaupungin mahdolliset paikat frisbeegolfradalle. Ainoaksi kaupunkialueen täysimittaisen radan paikaksi selvityksessä todettiin alue, johon Tampereen frisbeegolfkeskus toteutettiin.

Tampereen frisbeegolfkeskus on erityislaatuinen ja valmistunut vuonna 2018. Keskus on 27 väyläinen ja jonka suunnittelusta on vastannut alan huippusuunnittelijat. Frisbeegolfkeskuksen suunnittelussa on otettu huomioon niin tavallinen harrastaja kuin maailman huipputason kilpailut sekä myös otettu huomioon alueen luontoarvot. Myös radan rakentamisessa on käytetty viheralan huippuammattilaisia. Rata onkin valmistumisen jälkeen noussut maailmanlaajuisesti huippuratojen joukkoon.

Rata muuttuu tarvittaessa 27 harjoitusväylän lisäksi 18 väyläiseksi huippuvaativaksi radaksi, jolla on jo järjestetty useiden kansallisten kisojen lisäksi kansainvälisiä tapahtumia. Radalla on suunnitteilla järjestää ensimmäisenä Pohjois-Amerikan ulkopuolisena paikkana maailmanmestaruuskisat.

Frisbeegolfkeskuksessa käy pelaamassa kuukausittain lähes 10 000 pelaajaa. Harrastaminen radalla on maksutonta ja lisäksi lajin aloittamiskustannukset ovat edulliset. Tämä osaltaan on kasvattanut lajin suosiota ja nostanut suosiota erityisesti juuri lasten- ja nuorten keskuudessa. Lisäksi rata on näille käyttäjäryhmille helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä sekä pyöräillen. Edellä mainituista syistä olisi radan säilyttäminen nykyisellä sijainnillaan perusteltua.

Päätös

Merkittiin.