Kaupunginvaltuuston kyselytunti, kokous 22.11.2021

§ 19 Valtuustokysely koskien koronarokotuksia Tampereella - Matti Höyssä 

TRE:7255/06.00.01/2021

Valmistelija

  • Tirronen Anniina, Kehittämisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, puh. 040 801 6175, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuustokysely siirtyi 25.10.2021 kyselytunnilta.

Matti Höyssän valtuustokysely

Koronapandemiaa ei globaaleista ponnisteluista huolimatta ole saatu hallintaan. Parhaana ratkaisuna on yleisesti pidetty väestön laajasti kattavaa rokotuksen suojaa. Laadukkailla rokotteilla on myös saatu merkittävä suojaa ihmisille.

Suomessa valtioneuvosto asetti tavoitteeksi yhteiskunnan avaamiselle, kun yli 12-vuotiaista yli 80-prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Nyt kuitenkin yhteiskuntaa on toisaalta ymmärrettävästi avattu, vaikka tavoitetta ei ole saavutettu. Nyt (18.10.2021) THLn tilaston mukaan koko maan tilanne on kaksi rokoteannosta saaneiden osalta 66,6%.

Tampereenkin tilanne on huolestuttava, vaikka rokotekattavuus on koko maan tilanteeseen verrattuna parempi. Toisen rokoteannoksen on saanut vain 69,1 prosenttia yli 12-vuotiaista kaupunkilaisista. Tampereen rokotustoiminta ei ole voinut olla esteenä alhaiselle luvulle, koska esimerkiksi Ratinan rokotepiste sai upeaa palautetta. Kiitos siitä henkilöstölle!

Alhainen rokotekattavuus on aiheuttanut ja aiheuttanee tulevaisuudessakin ylimääräistä kuormitusta terveydenhuollossa. Toisaalta tartuntamäärien kasvu lisää karanteenissa olevien määrää ja synnyttää työvoimassa lisäkuormitusta tai ihmisten lisääntyvää eristämistä.

Kysymys:

Mitä toimia kaupunki on tehnyt tai tekemässä paremman rokotekattavuuden saavuttamiseksi Tampereella?

Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vastaus Matti Höyssän valtuustokyselyyn:

Koronarokotukset ovat edenneet Tampereella valtakunnallista tilannetta nopeammin, kun tarkastellaan 12 vuotta täyttäneiden rokotuksia. Toisen rokotusannoksen oli 12 vuotta täyttäneistä tamperelaisista 19.11.2021 mennessä saanut 81,7 prosenttia, kun vastaava valtakunnallinen rokotuskattavuus oli 80,8 prosenttia.

Koronarokotteen ottaminen on mahdollistettu matalalla kynnyksellä jokaisella terveysasemalla Ratinan rokotusyksikön sulkeuduttua. Rokotukseen voi hakeutua virka-ajan lisäksi ilta-aikoina ja viikonloppuisin. Viikonlopun rokotukset järjestetään kiirevastaanotolla. Jokainen kuntalainen voi olla yhteydessä terveyspalvelujen neuvonnan puhelinpalveluun koronarokotusta ja yleisesti koronavirusta koskevissa asioissa joka päivä kello 7–22.

Yksiköiden koronarokotustoimintaa on täydennetty järjestämällä pop up -tapahtumia. Tapahtumia on pidetty muun muassa kauppakeskuksissa, Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa sekä yhteistyössä monikielinen neuvonta Mainion kanssa. Ostoskeskuksiin on palkattu yksi venäjää ja yksi arabiaa puhuva avustaja jakamaan tietoa koronarokotuspaikoista ja rokotteista. Lisäksi koronarokotustiimi on kiertänyt lokakuun puolivälistä lähtien ympäri Tamperetta rokotusbussilla eri paikoissa ja tapahtumissa ja tarjoaa koronarokotusmahdollisuuden halukkaille. Pop up -pisteiden ja koronabussin toiminta jatkuvat ainakin joulukuun loppupuolelle saakka.

Terveyspalvelut ovat tehneet onnistunutta ja tiivistä yhteistyötä viestintäyksikön kanssa koronapandemiasta ja koronarokotuksista tiedottamisessa. Tietoa on välitetty monikanavaisesti ja -kielisesti kaikkien kohderyhmien tavoittamiseksi. Monikielinen koronaviestintäryhmä on kokoontunut joka viikko edistämään eri kielillä tapahtuvaa rokotusviestintää. Viestintäryhmässä on mukana edustus eri palveluryhmistä ja Tampereen yliopistollisen sairaalan infektiolääkäri. Ideoita viestintään on saatu myös osallistumalla THL:n kansalliseen monikielisen koronaviestinnän ryhmään.

Koronapassin käyttöönotto on selkeästi lisännyt rokotusinnokkuutta ja näkynyt rokotusmäärissä.

Päätös

Merkittiin.