Keskusvaalilautakunta, kokous 14.1.2022

§ 4 Kaupunginhallituksen päätökset 22.11.2021 § 540 ja 13.12.2021 § 576 vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydentämisistä 

TRE:6129/00.00.02/2021

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksillään 22.11.2021 § 540 ja 13.12.2021 § 576 täydentänyt vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia, koska alkuperäisten valintojen jälkeen on ilmennyt, että kyseisiin toimielimiin on valittu henkilöitä, jotka eivät pätevän syyn vuoksi voi osallistua niiden työskentelyyn aluevaaleissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Perämaa Juha, Lakimies

Merkitään otsikossa mainitut kaupunginhallituksen päätökset tiedoksi.