Keskusvaalilautakunta, kokous 14.1.2022

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pentti Hupanen ja Tiina Jalava.