Keskusvaalilautakunta, kokous 15.3.2021

§ 17 Oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet 10.2.2021 vaaliviranomaisille 

TRE:5741/00.00.02/2020

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä valmistelleet ohjeet eri vaaliviranomaisille. Ohjeissa käsitellään kuntavaalien järjestämistä koronapandemian aikana. Nämä ohjeet täydentävät oikeusministeriön vaaliohjeita.

Ohjeita on laadittu keskusvaalilautakunnalle, ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijalle, vaalitoimikunnalle, kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle sekä vaalilautakunnalle.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat lähettäneet edellä mainitut ohjeet vaalivirkailijoille muun ohjeistuksen mukana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Perämaa Juha, Lakimies

Oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet (5 kpl) 10.2.2021 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.