Keskusvaalilautakunta, kokous 1.6.2021

§ 64 Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen 

TRE:7262/00.00.02/2020

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kirjeäänestystä koskevat vaalilain säännökset (vaalilain 5a luku) olivat voimassa ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saivat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen tapahtuu noudattaen mitä vaalilain 63 §:ssä säädetään. Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina (11.6.2021) ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Lisäksi kirjeäänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on säännös vaalilain 66 g §:n 2 momentissa.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaneet kirjeäänestysasiakirjojen valmistavaa tarkastamista.

Niistä äänestyksistä, jotka on jätettävä huomioon ottamatta, on tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja kuorineen.

Vaalilain 66 g §:n 3 momentin mukaan kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen vaalikuoret, leimattava niissä olevat äänestysliput ja suljettava leimatut äänestysliput ennakkoäänestyksen ruskeisiin vaalikuoriin. Keskusvaalilautakunta voi myös päättää, että tehtävä suoritetaan sihteerin ja vähintään kolmen muun samanaikaisesti paikalla olevan henkilön toimesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Perämaa Juha, Lakimies

Vaalilain 66g § 2 momentin 1-kohdan nojalla jätetään huomioon ottamatta yksi kappale kirjeäänestyksiä, koska kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta (liite 1/64 §).

Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuuttaa sihteerit Juha Perämaan ja Katja Korhosen sekä vaaliasiantuntija Päivi Mertan sekä toimistosihteeri Maija Multamäen yhdessä läsnä ollen avaamaan kirjeäänestysten vaalikuoret, leimaamaan äänestysliput ja sulkemaan äänestysliput ennakkoäänestyksen vaalikuoreen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusta ei saa erikseen tehdä päätöksestä, joka koskee:

- Vaalilain 4 luvun mukaisia ehdokasasettelun viranomaistehtäviä (Vaalilaki 45 §)

- Vaalilain 5 luvun mukaista ennakkoäänestystä (Vaalilaki 66 §)

- Vaalilain 6 luvun mukaista vaalipäivän äänestystä (Vaalilaki 83 §)