Keskusvaalilautakunta, kokous 21.6.2021

§ 87 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio kuntavaaleissa 2021 

TRE:7263/01.02.01/2020

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin hallintosäännön Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset -liitteen 5 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kullakin kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Kirsti Asunta.

Kuntavaalit ovat keskusvaalilautakuntaa eniten työllistävät vaalit. Vuoden 2021 kuntavaaleja siirrettiin, mikä toi lisätyötä muun muassa ehdokasasettelun osalta. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalla on osaltaan vastuullinen rooli vaalien järjestämisessä ja hän on osallistunut myös keskusvaalilautakunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin.

Edellisissä vaaleissa, europarlamenttivaalit 2019, puheenjohtajan palkkio oli 1 800 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Perämaa Juha, Lakimies

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavaksi kertapalkkioksi vuonna 2021 toimitettujen kuntavaalien osalta määrätään 2 200 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Puheenjohtaja Kirsti Asunta ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 1-kohdan nojalla. Kirsti Asunta poistui kokouksesta. Asian kohdalla puheenjohtajana toimi Marko Koskinen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)