Keskusvaalilautakunta, kokous 21.6.2021

§ 85 Määräajan jälkeen saapunut lähetekuori 

TRE:7262/00.00.02/2020

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta. Kuntavaaleissa 2021 kyseinen määräaika oli 11.6.2021 kello 19:00.

Niistä äänestyksistä, jotka on jätettävä huomioon ottamatta, on tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja kuorineen.

Keskusvaalilautakunnalle on postin välityksellä saapunut 15.6.2021 yksi kirjeäänestyksen lähetekuori. Äänestys jätetään huomioon ottamatta (liite 1 alkuperäisenä paperiasiakirjana).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Perämaa Juha, Lakimies

Jätetään vaalilain 63 § 1 momentin nojalla huomioon ottamatta yksi kappale vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyksiä, koska äänestyksen lähetekuori on saapunut lainkohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusta ei saa erikseen tehdä päätöksestä, joka koskee:

- Vaalilain 4 luvun mukaisia ehdokasasettelun viranomaistehtäviä (Vaalilaki 45 §)

- Vaalilain 5 luvun mukaista ennakkoäänestystä (Vaalilaki 66 §)

- Vaalilain 6 luvun mukaista vaalipäivän äänestystä (Vaalilaki 83 §)