Keskusvaalilautakunta, kokous 21.6.2021

§ 83 Pöytäkirjan tarkastajat 

Perustelut

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösehdotus oli

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tiina Jalava ja Eeva Tuokko.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)