Keskusvaalilautakunta, kokous 24.5.2019

§ 53 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 

TRE:3601/00.00.02/2019

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina (24.5.2019) ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaneet ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavaa tarkastamista.

Niistä äänestyksistä, jotka on jätettävä huomioon ottamatta, on tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja kuorineen (liitteet 3-9).

Päätösehdotus oli

Vaalilain 63 § 2 momentin 1-kohdan nojalla jätetään huomioon ottamatta neljä kappaletta ennakkoäänestyksiä, koska äänestäjiä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin äänioikeutetuiksi.

Vaalilain 63 § 2 momentin 3-kohdan nojalla jätetään huomioon ottamatta kolme kappaletta ennakkoäänestyksiä, koska lähetekirjeet ovat niin puutteellisia, ettei varmasti voida vakuuttua, ovatko äänestykset tapahtuneet laissa säädetyin tavoin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vuoden 2019 europarlamenttivaalien äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä oli yhteensä 49 732 (Ennakkoäänestysaktiivisuus äänestysalueittain, liite 1).

Edelleen merkittiin, että vuoden 2019 europarlamenttivaalien hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä oli yhteensä 49 731 (Hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain, liite 2).

Yhden äänen eroa äänestäneiksi merkittyjen ja vaalikuorten lukumäärissä ei ole pystytty lopullisesti selvittämään. Ero johtuu todennäköisesti ennakkoäänten kirjaamisessa taikka tarkastuksessa tapahtuneesta virheestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusta ei saa erikseen tehdä päätöksestä, joka koskee:

- Vaalilain 4 luvun mukaisia ehdokasasettelun viranomaistehtäviä (Vaalilaki 45 §)

- Vaalilain 5 luvun mukaista ennakkoäänestystä (Vaalilaki 66 §)

- Vaalilain 6 luvun mukaista vaalipäivän äänestystä (Vaalilaki 83 §)