Keskusvaalilautakunta, kokous 24.5.2019

§ 50 Väestörekisterikeskuksen kirje 9.5.2019 äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittamisesta maistraatille 

TRE:3648/00.00.02/2019

Valmistelija

  • Perämaa Juha, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaalilakia muutettiin äänestysaluejaon muutosten aikataulun osalta vuonna 2018 (1223/2018), muutos astui voimaan 1.11.2018. Lakimuutoksen myötä äänestysaluejaon muutosten voimaantulo siirtyi lokakuun 15. päivästä tammikuun 1. päivään ja niiden ilmoittamisen määräpäivä voimaantuloa edeltävän huhtikuun lopusta voimaantuloa edeltävän elokuun loppuun.

Vuoden 2019 lokakuussa ei siis tapahdu muutoksia voimassa olevassa äänestysaluejaossa, vaan seuraavat muutokset astuvat voimaan vuoden 2020 alusta. Vastaavasti määräpäivä näiden ilmoittamiselle maistraattiin siirtyy (aiemman huhtikuun sijaan) elokuulle 2019. Kevään 2019 vaaleissa voimassa ollutta äänestysaluejakoa noudatetaan näin aina vuoden 2019 loppuun saakka.

Vanha aikataulu perustui 2017 kuntavaaleja edeltäneeseen kuntavaalien ajankohtaan, jolle kuntavaalien siirryttyä lokakuulta huhtikuulle ei ole enää tarvetta.

Väestörekisterikeskuksen kirjeessä 9.5.2019 annetaan tarkemmat ohjeet siitä, kuinka mahdollisesta äänestysaluejaon muutoksesta tulee ilmoittaa maistraatille.

Äänestysalueista päättää valtuusto. Äänestysaluejakoa on viimeksi muutettu Tampereella kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.4.2016 § 65. Äänestysaluejakoon ei ole toistaiseksi tarpeen tehdä muutoksia.

Päätösehdotus oli

Merkitään Väestörekisterikeskuksen kirje 9.5.2019 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)