Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta, kokous 28.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lahjoitus- ja tukirahaston vuoden 2024 apurahan hakulomake 

TRE:2549/02.04.02/2024

Valmistelija

  • Julin Tatjaana, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 029 7956, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 029 7956, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston sääntöjen 6 §:n mukaan kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen toimikunnan päättämään Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahojen, avustusten ja palkkioiden jakamisesta. Apurahoja ja avustuksia koskevat hakemukset on vuosittain tehtävä Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston toimikunnan määräämällä tavalla sen ilmoittamaan ajankohtaan mennessä. 

Apurahojen ja avustusten haku on vuosittain toteutettu sähköisellä e-lomakkeella. Henkilötietojen käsittelyssä sekä säilytyksessä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisia henkilötietojen käsittelyohjeita. Tiedot lähettäessään hakija hyväksyy, että ne tallennetaan kaupungin järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitellä tavalla.

Apurahahakemuksessa hakijoita pyydetään erittelemään apurahan käyttötarkoitus ja esittämään perustelut sen saamiseksi. Hakemukselle tulee myös lisätä olennaiset liitteet, jotka selventävät apurahan käyttötarkoitusta sekä todentavat apurahan hakemisen perusteena olevia seikkoja, esimerkiksi todistus opiskelusta oppilaitoksessa tai todistus hyvästä koulumenestyksestä. Mikäli taloudellinen tilanne on mainittu apurahan hakemisen perusteena, hakemuksen liitteenä on toimitettava viimeisin verotodistus tai alaikäisen hakijan osalta huoltajien verotodistukset. Hakemukselle on myös mahdollista lisätä muita vapaamuotoisia lausuntoja ja suosituksia. Vuoden 2024 apurahan hakulomake on päätöksen liitteenä 1.

Päätösehdotus oli

Hyväksytään vuoden 2024 apurahan hakulomake liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)