Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Valmistelija

  • Malpakka Liisa, Suunnittelija

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja allekirjoitettavana erikseen sovittavana ajankohtana viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lasse Heikkilä ja Minna Rajala.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.