Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vuoden 2021 apurahojen haku  

TRE:3018/02.04.02/2021

Valmistelija

  • Malpakka Liisa, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Liisa Malpakka, puh. 0400 173411, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Liisa Malpakka, puh. 0400 173411, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Puheenjohtaja Kimmo Sasi:

Kuluvana vuonna Lahjoitus- ja tukirahastosta olisi jaettavissa enintään 45 112,75 euroa. Lahjoitus- ja tukirahaston säännön § 5 mukaan rahastosta saadaan vuosittain käyttää enintään 4/5 edellisen vuoden korkotuloista. Tästä enimmäismäärästä mahdollisesti jakamatta jäävä osuus korkotuloista voidaan rahaston toimikunnan päätöksellä siirtää jaettavaksi myöhemmin. Vuonna 2021 jaettavissa on korkotulo 6 783,28 euroa ja vuonna 2020 jakamatta jäänyt 2 500 euroa, yhteensä 9 283,28 euroa. Apurahoja ja avustuksia myönnetään tänä vuonna noin 7 000 euron edestä.

Hakuaika on 1.6.2021 - 25.6.2021 klo 16. Haun myöntämisessä painotetaan avustuskohteita 3 ja 4 opiskelujen tukemiseksi. Kaikki rahaston sääntöjen mukaiset kohteet (1-9) ovat kuitenkin haettavana. Avustukset ovat olleet suuruudeltaan keskimäärin 300-700 euroa. Hakijoiden on toimitettava aiempien vuosien tapaan hakemuksen liitteenä todistus opiskelusta oppilaitoksessa tai todistus hyvästä koulumenestyksestä, silloin kun nämä seikat ovat apurahan hakemisen perusteena. Vähävaraisuuden todentamiseksi hakijoilta pyydetään liitteeksi viimeisin verotodistus, alaikäisen hakijan osalta huoltajien verotodistukset. Apurahaa ei myönnetä henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat saaneet lahjoitus- ja tukirahaston apurahan vuonna 2020. Ilmoitukset hausta laitetaan kaupungin viralliselle sähköiselle ilmoitustaululle, kaupungin internetsivuille ja Tamperelaiseen. Hakeminen tapahtuu e-lomakkeella.

Päätösehdotus oli

Lahjoitus- ja tukirahaston apurahahaku avataan esityksen mukaisesti ja että haku alkaa 1.6.2021 klo 9 ja päättyy 25.6.2021 klo 16.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.