Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.