Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja allekirjoitettavana erikseen sovittavana ajankohtana viimeistään kahden viikon kuluessa kokouksesta.

 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lasse Heikkilä ja Minna Rajala.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.