Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vuoden 2020 apurahojen jakaminen 

TRE:2639/02.04.02/2020

Valmistelija

  • Malpakka Liisa, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Liisa Malpakka, puh 0400 173 411, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelija Liisa Malpakka, puh 0400 173 411, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Puheenjohtaja Kimmo Sasi:

Lahjoitus- ja tukirahasto jakaa tarkoituksensa toteuttamiseksi 

1. avustuksia kansa- tai peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen,
2. palkintoja lahjakkaille opiskelijoille,
3. apurahoja varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista tai opiskeluvälineiden hankkimista varten,
4. apurahoja ammattiin valmentautumista varten erikoiskursseilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten,
5. avustuksia ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin,
6. apurahoja ja avustuksia tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, suuriperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi,
7. avustuksia ja apurahoja luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten,
8. apurahoja ja avustuksia taideteosten ja koriste-esineiden hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alueille sekä luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi ja
9. avustuksia juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseksi vähävaraisille henkilöille.

Lahjoitus- ja tukirahaston toimikunta julisti vuoden 2020 apurahat haettavaksi 1.6.2020 alkaen ja päätti, että haussa painotetaan avustuskohteita 3 ja 4 opiskelujen tukemiseksi.  

Apurahojen hakuaika päättyi 26.6.2020 klo 16.00. Määräaikaan mennessä saapui 44 hakemusta. Hakemusten yhteenlaskettu haetun apurahan määrä oli noin 30 158,50 euroa. 

Päätösehdotus oli

Toimikunta päättää jakaa vuoden 2020 apurahaa yhteensä 39 hakijalle ja apurahoina jaettiin yhteensä 15 000 euroa liitteen mukaisesti. Liite on salainen julkisuuslain 24 §:n 23 kohdan perusteella. Jakamatta jätetty määräraha liitetään rahaston sääntöjen mahdollistamalla tavalla seuraavien vuosien jaettavaan määrärahaan.

Apurahaa ei myönnetä henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat saaneet lahjoitus- ja tukirahaston apurahan vuonna 2019. Apurahaa ei myönnetty, mikäli hakija ei ollut toimittanut edellytettyjä hakemuksen liitteitä. Apurahaa ei myönnetty hakijoille, joiden kotipaikka ei ollut Tampere.

Toimikunta velvoittaa apurahan saajat toimittamaan selvityksen avustuksen käytöstä vuoden 2020 loppuun mennessä. Selvitys toimitetaan kaupungin kirjaamoon. Mikäli selvitystä ei toimiteta, avustus voidaan periä takaisin.

Päätös

Toimikunta päätti jakaa vuoden 2020 apurahaa yhteensä 36 hakijalle ja apurahoina jaettiin yhteensä 12 500 euroa liitteen mukaisesti. Liite on salainen julkisuuslain 24 §:n 23 kohdan perusteella. Jakamatta jätetty määräraha liitetään rahaston sääntöjen mahdollistamalla tavalla seuraavien vuosien jaettavaan määrärahaan.

Apurahaa ei myönnetä henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat saaneet lahjoitus- ja tukirahaston apurahan vuonna 2019. Apurahaa ei myönnetty, mikäli hakija ei ollut toimittanut edellytettyjä hakemuksen liitteitä. Apurahaa ei myönnetty hakijoille, joiden kotipaikka ei ollut Tampere.

Toimikunta velvoittaa apurahan saajat toimittamaan selvityksen avustuksen käytöstä vuoden 2020 loppuun mennessä. Selvitys toimitetaan kaupungin kirjaamoon. Mikäli selvitystä ei toimiteta, avustus voidaan periä takaisin.