Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 34 Kevään 2022 maahanmuuttajaneuvoston kokoukset ja teemat 

TRE:1239/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne p. 040 801 2686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne p. 040 801 2686

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvosto päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Maahanmuuttajaneuvoston kevätkauden 2022 kokoukset esitetään pidettäväksi 15.2.2022, 12.4.2022 ja 7.6.2022 klo 16.00 Neuvotteluhuone 2:ssa tai sähköisenä kokouksena.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Maahanmuuttajaneuvosto keskustelee ja sopii kevätkauden 2022 kokousten teemoista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Maahanmuuttajaneuvoston kevätkauden 2022 kokoukset pidetään 15.2.2022, 12.4.2022 ja 7.6.2022 klo 16.00 Neuvotteluhuone 2:ssa tai sähköisenä kokouksena.

Keskustellaan ja päätetään kevätkauden 2022 kokousten teemoista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kevätkauden 2022 kokousten teemoissa otetaan huomioon ajankohtaisten asioiden lisäksi toiveet seuraavista aiheista:

  1. Tasa-arvo työelämässä, mahdollisuus löytää oman alansa töitä, ilmapiiri työpaikolla
  2. Teknologia-alan opinnot maahanmuuttajille
  3. Järjestöt palvelujen tuottajina

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu huomioon otettavaksi ensi kevään teemoissa ajankohtaisten asioiden lisäksi toiveet seuraavista aiheista:

  1. Tasa-​arvo työelämässä,​ mahdollisuus löytää oman alansa töitä,​ ilmapiiri työpaikolla
  2. Teknologia-​alan opinnot maahanmuuttajille
  3. Järjestöt palvelujen tuottajina


Toiveet teemojen aiheista olivat saaneet kannatusta ja puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia hyväksyä yksimielisesti näillä ehdotuksilla. Neuvosto hyväksyi yksimielisesti ehdotukset aiheista, jotka huomioidaan ensi kevään teemoissa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)