Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 15.12.2020

§ 37 Kokouksien nauhoittaminen 

TRE:18/00.01.03/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Palveluneuvoja, Mani Maroufzadeh p. 0401877926

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvosto ei tallenna kokouksia, sillä suljetun kokouksen luottamuksellisia keskusteluja ei saa tallentaa. Asia on tarkistettu päätöksenteon tuelta.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.