Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 15.12.2020

§ 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ngo Tiny ja Karelle Bélanger.