Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 14 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • Peer Haataja, johtaja, Tampereen kauppakamari § 12–15 ajaksi.
  • Miika Mäkitalo, toimitusjohtaja, HappyOrNot Oy § 12–15 ajaksi.
  • Arttu Vuori, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, tämän kokouksen ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)