Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 16 Maahanmuuttajaneuvoston toimintaohje 

TRE:1130/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 § mukaan kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeilla määritellään näitä toimintaedellytyksiä. Maahanmuuttajaneuvosto on edellisissä kokouksissaan käynyt keskustelua omasta toimintaohjeestaan ja kommentoinut toimintaohjeen luonnosta myös kokousten välillä. Toimintaohje välitetään seuraavaksi yhdessä muiden neuvostojen toimintaohjeiden kanssa kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)