Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 17 Muut esille tulevat asiat 

TRE:1130/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Muut esille tulevat asiat:

Syksyn kokousaikataulu ja teemat

Maahanmuuttajaneuvoston syksyn kokouspäiviksi on ehdotettu keskiviikkoa 28.9.2022, keskiviikkoa 2.11.2022 ja keskiviikkoa 7.12.2022. Kokousten teemoiksi on ehdotettu:

  • Hyvinvointialueen organisaatio
  • Elämystalous Tampereella ja tutustuminen Nokia-areenaan

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella kokousten teemoja täsmennettiin seuraavasti:

  • keskiviikko 28.9.2022: Hyvinvointialueen organisaatio
  • keskiviikko 2.11.2022: Nuorten hyvinvointi ja mielenterveysongelmat
  • keskiviikko 7.12.2022: Elämystalous Tampereella ja tutustuminen Nokia Areenaan
 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)