Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 15 Teemakeskustelu 

TRE:1130/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tasa-arvo työelämässä, ilmapiiri työpaikoilla, mahdollisuus löytää oman alansa töitä

Peer Haataja, Tampereen kauppakamarin johtaja tulee kertomaan työvoiman saatavuudesta, työvoimapulasta ja tekeillä olevasta rekrytointikulttuurin muutoksesta sekä onnistumisista konepajakoulun näkökulmasta. Tulevaisuudessa töihin tullaan tarvitsemaan kaikkia täällä olevia ja muualta tulevia, yksistään Suomessa olevat eivät riitä. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä, yhteiskunnan palvelua ja rohkeutta yrityksiltä rekrytoida kansainvälisiä osaajia.

Peer Haataja toimii Tampereen kauppakamarin johtajana erityisalanaan työvoiman saatavuuteen ja koulutuspolitiikkaan liittyvä edunvalvonta ja vaikuttaminen. Lisäksi hän on Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy:n toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja Miika Mäkitalo HappyOrNot Oy:sta kuvailee, kuinka heillä on kokemusta kansainvälisten osaajien rekrytoinnista. Yritys toimii useissa maissa, ja yrityksessä on ollut kansainvälistä osaamista pitkään. Suomessa lähes 30 prosentilla työntekijöistä on kansainvälinen tausta. Kansainväliset kyvyt edistävät yritysten kasvua, joten yritysten kannattaa palkata kansainvälisiä työntekijöitä. Monimuotoisuus on hyväksi liiketoiminnalle, kasvulle ja kulttuurille.

HappyOrNot Oy on suomalainen, kansainvälisesti toimiva edelläkävijä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden raportoinnissa. Yritys on tunnettu innovatiivisista palautehymiöistä. Laaja kokemus Suomen, Euroopan sekä USA:n markkinoilta on mahdollistanut mittavan, maailmanlaajuisen markkinatietopankin keräämisen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)