Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 15.9.2020

§ 22 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tämän kokouksen ajaksi palvelujohtaja Maria Päivärinnalle, tietopalvelupäällikkö Johanna Ahgrén-Holappalle ja tilastoasiantuntija Teuvo Moilaselle.