Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 15.9.2020

§ 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Savolainen Valentina ja Alfashtaki Housana.