Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 16.2.2021

§ 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tämän kokouksen ajaksi kehittämispäällikkö Hanna Karojärvelle.