Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 16.2.2021

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Alois Weimer ja Zimina Elizaveta.